Föräldramötena duggade tätt och föräldrar till elever i årskurs 8 samlades till ett informationsmöte i skolans aula. Det handlade om yrkesval och uppslutningen var i det närmaste hundra-procentig.

Rektor Åke Lundahl t.v. och yrkesvalslärare Rudolf Johansson stod för informationen