Gullvi Simonsson valdes till Göta Älvdalens lucia.Kröningstalet hölls av Eric Olsson och luciasmycket hängdes på av -68 års lucia  Anita Gustavsson.

 

Göingeflickorna Barbro Svensson, Agneta Gardelid och Sonja Martinsson underhöll publiken vid luciakröningen i Folkets Hus, Lilla Edet.