Gräfsnäs slottsruin var platsen då jugoslaviska partifunktionärer avslutade en knapp veckas officiellt besök i Sverige med att äta middag i valven.
Ivo Vrandcic, president i socialistiska federativa republiken Jugoslavien, var högsta hönset i delegationen. Riksdagsman Curt Hugosson från Gräfsnäs var värd och hälsade middagsgästerna välkomna.
Sammanlagt rörde det sig om c:a 30 personer som kom till Gräfsnäs för att äta i ruinen.

Gästerna kunde njuta av Ove Gerts viskonst under middagen.