-När gårdar skiftades på 1800-talet var det början till många tråkigheter för människor som levde och verkade på landet.
Det påstod Karl-Otto Niklasson, regissör till ett bygdespel om den största sociala omvälvningen på den svenska landsbygden.
Gärdhems bygdeförening ordnade en studiecirkel om skiftet och finalen på studierna var det krönikespel som 150 personer kom för att se i bygdegården.

Gärdhems bygdeförenings krönikespel kändes äkta i all sin enkelhet.