Andreaskyrkans musikkår spelade ”In storm and sunshine” när Missionskyrkan i centrum fylldes av medlemmar i de tre församlingar som officiellt gick samman i en. 
Nyblivne församlingsföreståndaren Inge Mack betonade i sina välkomstord det historiska i söndagens gudstjänst:
– Vår första som en församling.