”NÄL tycks bli bra men rehabiliteringen blir dålig.”
Det var Trollhättans reumatikerförenings betyg på sjukvården i norra länsdelen. De ville ha sin rehabilitering på NÄL istället för i Vänersborg.
Landstingspolitikerna träffades till ett diskussionsmöte.
– Köp ett rehabiliteringsbad till NÄL i stället för dyr konst var en av synpunkterna, under debatten.

-Rehabklinikens placering i praktiken blir att reumatikervården får delas mellan NÄL och Vänersborg, sa reumatologen Lars Peter Knutsson. 

-Det sociala skälen väger tungt för rehab i Vänersborg, menade Per-Olof Lampers. 

-Ska man flytta rehab ska det vara av medicinska skäl, inte sociala, tyckte Gunnar Abrahamsson. 

-All expertis stödde en placering av rehab vid NÄL, konstaterade Gunnar Abrahamsson (s).
-Det fanns inte en chans att få igenom det förslaget politiskt och nu är beslutet i vilket fall som helst fattat, konstaterade Per-Olof Lampers (m).