Trollhättan
En Saab 9000 började brinna i en rulltestbox på bilfabriken på Saab. Personalen i boxen försökte förgäves släcka branden med en handsläckare. Saabs egen brandkår tillkallades och lyckades släcka innan något annat än bilen blev skadat. Viss utrustning i boxen fick rökskador och röken spred sig även till slutmonteringen. Produktionen stoppades i 1,5 timma.