Trollhättan:
120 elever från både högstadiet och gymnasiet började sjunga tillsammans i en gemensam kör. Premiär inför publik ägde rum i Lyrfågelskolans aula.
– Alla har väldigt roligt och samarbetet skall fortsätta, lovade musikläraren Hans-Olof Svensson.