Trollhättan
Hör du till dem som irriterats över de ”hål” som blir av låga vägbrunnar när en gata asfalteras om?
Problemet att lyfta upp brunnslocken i rätt höjd på ett smidigt sätt löstes i Trollhättan. Uppfinnaren Sixten Andersson och företaget Produktionservice AB byggde en maskin som modifierade de gamla brunnarna. Det innebar att locken lades flytande i asfalten och kunde justeras både i höjd och vinkel på ett enkelt sätt.

– Med den här metoden kan vi  modifiera gamla brunnar till modern konstruktion, sa Sixten Andersson och Nils Nordin.

Vd Nils Nordin, uppfinnaren Sixten Andersson och konstruktören Lars Jonasson demonstrerar maskinen som skar av brunnsringar på ett mycket enkelt sätt.