Trollhättan
Vilket kom först, hönan eller ägget? 
Barnen på daghemmet Lodet vet:
Först kom lådan och i den låg både hönan och ägget!
Lådan kom förskollärare Christina Lindell med. Hon hade själv gjort den tillsammans med 25 klasskamrater på förskollärarutbildningen i Skövde.
– Lådan är ett resultatet av ett projektarbete och kommer att skickas runt mellan dem som  varit med och gjort den, berättade Christina Lindell.

– Där bildas skalet runt ägget inuti hönan, förklarar (fr.v.) Jesper, Sofia, Jon, Jenny, Camilla och Lotta som samlats med Christina Lindell runt lådan med ”hönssaker”.