Konfirmanderna blev allt färre men inte i Trollhättan där 86,4 procent av fjortonåringarna började konfirmationsundervisning hösten 1986. Siffrorna för Trollhättan var 10 procent över riksgenomsnittet.
– Det finns inget enkelt svar på varför siffrorna är så höga här. Mycket beror på kamrattrycket och på traditioner i familjen, trodde Håkan Brattgård, präst i Lextorpskyrkan.

Konfirmandgruppen samlades på kormattan runt ett tänt ljus.
– Ljuset är en fin symbol. Det lyser och ger värme. Det gjorde Jesus också, berättade Håkan Brattgård för konfirmanderna.

– Det finns behov av att prata om andliga frågor. Jag önskar att det fanns mer utrymme för det. Tyvärr räcker vi i kyrkan inte till helt och hållet, tyckte Håkan Brattgård.