Trollhättan
Över hela landet arrangerades ”Bridgens dag”. I Trollhättan spelades det bridge i Odenvaruhuset och liksom tidigare arrangemang rönte det stort intresse av de människor som var ute och handlade. 
”Bridgens dag” var en satsning av Svenska Bridgeförbundet för att göra spelet mera känt.

Tomas Axenbratt och Lars Göran Larsson utmanades av Maud Sätherström och Tomas Sallander. I förgrunden Stefan Litsegård som kommenterade spelet för åskådarna.