Lilla Edet
Efter 74 år hade Högstorps transformatorstation i Lilla Edet gjort sitt. I 72 år var den i drift, så det var en gammal trotjänare som gick i graven när stationen sprängdes den 30 maj 1985, klockan 14.00.
Transformatorstationen stod klar att tas i drift 1911. Då den invigdes blev stationen den andra linjen på sträckan Trollhättan – Göteborg. Ändhållplats var transformatorn i Marieholm, som stod klar året innan stationen vid Högstorp.
Transformatorstationen hade under sina många tjänstgöringsår även matat Lilla Edets kraftstation och en kraftstation i Alingsås med ström.
Innan fjärrmanövreringen installerades sköttes stationen av sex anställda. De sista åren sköttes den av två-tre anställda.

Här görs det klart för sprängning. 

Klockan 14.00 på torsdagen den 30 maj 1985… 

…gick skottet. 

Därmed gick transformatorstationen…  

… i graven efter 74 år.