Lilla Edet

Rykande ruiner, det var allt som återstod av hotellet i Lilla Edet. Den gamla träbyggnaden totalförstördes vid en våldsam brand den 16 januari.
Flammorna syntes på flera kilometers håll. Röken bolmade och gnistorna flög medan 25 brandmän förgäves försökte få elden under kontroll.
Kylan ställde till en hel del problem i släckningsarbetet. Stegbilens hissanordning frös liksom en del vattenposter.
Efter ett par timmar var hela byggnaden övertänd och brandbefälen kunde konstatera att byggnaden inte gick att rädda.
Under natten till torsdagen rasade en av hotellets ytterväggar ner över Göteborgsvägen, som fick stängas av. Först på torsdagsförmiddagen kunde trafiken åter släppas fram. Då låg hotellet i rykande ruiner, totalt utbränt.

Stegbilens hissanordning frös fast i den stränga kylan. Brandmännen fick i och med detta svårt att kontrollera brandförloppet. 

Kassaskåpet kunde räddas ur lågorna i sista stund 

Släckningsarbetet försvårades av att vattnet frös i slangarna.