Frälsningsarméns gamla kyrka i hörnet av Storgatan- Staveredsgatan skulle rivas.