Vänersborg
Alla Sparbankerna i Västsverige planerade att inom några år ingå i en regional Sparbanken Väst. Sammanslagningen mellan de fem orterna Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Lysekil och Åmål fick därför betraktas som ett första steg.
I april skulle frågan avgöras och valet verkade enkelt. Antingen genomfördes fusionen eller så riskerade man att tvingas in i en redan etablerad storbank, följande år.

Karl-Erik Andersson t.h. tilltänkt direktör i den nya banken, talade vid presskonferensen i Vänersborg.

Fem Sparbanker skulle gå samman till en och stärka sin ställning. Planerna presenterades i Vänersborg av de fem styrelseordförandena Uno Pylberg, Inge Karlsson, Rune Johansson, Karl-Erik Brandt och Stig Frendberg.

Personalen på Trollhättans Sparbank med fackklubbsordförande Åsa Lindberg hade inget att invända mot den planerade sammanslagningen.