– Utbildning kommer i framtiden att bli den allra viktigaste åtgärden för att klara arbetsmarknadsproblemen. Det sa arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon när hon deltog i en konferens, i Trollhättan, om kvinnor och tekniska yrken.
Utgångspunkt för konferensen var länsarbetsnämndens projekt som innefattade 40 flickor som fått specialutbildning för kvalificerade jobb på Saab-Scania.