”Liten del” men ändå en jättelik transport lämnade Nohab verkstad i början på november. Det var en del av en vindtunnel som skulle levereras till Volvo i Göteborg. Vindtunneln skulle Volvo använda vid test av personbilar.
– Det här är den största  leverans, i ett stycke, som gjorts av Nohab, berättade marknadschef Rolf Qvarnsström.
35 miljoner var vindtunneln värd och betydde mycket för Nohab verkstad. Vi juletid skulle alla bitar vara på plats i Göteborg