SJ:s arbete med att lägga nytt spår på sträckan Lärje-Velanda började närma sig sitt slut. Sex mil ny räls på plats efter 4,5 månad. Då hade också SJ:s spårbyteståg fått bekänna färg ordentligt, för första gången. Tidningen besökte Velanda och såg tåget i arbete och det kunde enklast beskrivas som ”en upplevelse”.

Spårbyteståget betjänades av sju personer. På en dag kunde man lägga 900 meter ny räls.

Maskinen är igång. Närmas i bild syns det gamla spåret. Innanför ligger det nya spåret och betongsliprarna som faller på plats med 65 centimeters mellanrum. Totalt gick det åt cirka 90 000 slipers.  

Arbetet är slut för den här morgonen. Den nya rälsen svetsas ihop med den gamla. Som synes behövdes det en hel del folk, även när man använde sig av moderniteter som spårbyteståg.