Trollhättans Tryckeri AB:s tomt där det senare byggdes en ny presshall.