Trollhättan
Metalls utredningschef Jan Olsson kritiserade den socialdemokratiska regeringen för passiv industripolitik. Det skedde vid ett seminarium om metallindustrins utveckling, som hölls på Nohab i Trollhättan.
Jan Olsson tog GMA:s konkurs och SAAB Scania som exempel på bristande handlingskraft från industridepartementets sida.
Istället delade Olsson ut beröm till Trollhättans kommun för satsningen på Nohabs industriområde som resurscentrum.

Gjuteriet på Nohab var ett av de företag som skulle ingå i den industrisamverkan som marknadsfördes som resurscentrum i Sverige.

På bilden tappar Stig Åke Karlsson smält järn ur företagets 10-tons ugn. Slaggen dras ur för att få rent järn i skänken

Hans Herman Thönsen och Stig Åke Karlsson gjuter i en färdig form.