Skepplanda:
Det finns en lag från 1600-talet som säger att tingsrättsledamöter och då inbegripet domare, nämndemän m.fl. inför varje verksamhetsår bör övervara en gudstjänst.
När tingsrätten i januari samlades i Tunge kyrka i Skepplanda pastorat var det å tjänstens vägnar.

I samspråk före gudstjänsten utanför kyrkan fr.v. lagman Ivan Odhammar, nämndeman Inger Wernersson och ordf. i Nämndemannaföreningen  John-Erik Granlund