Chalmers i Göteborg och västsvenska Handelskammaren hade i samarbete byggt upp en ny informations- och referenscentral.
TEMADOC, skulle göra det lättare för små och medelstora företag i Västsverige at få svar på alla slags frågor inom teknik, ekonomi och marknadsföring.

Margareta Malmgren från Chalmers visar hur man söker information i databankerna runt om i världen under en visning på kommunhuset i Trollhättan. Här omgiven fr.v. Peter Hemlin från Västsvenska Handelskammaren, Pär Löwenlid, Utvecklingsfonden samt Tomas Änilane från Chalmers