Skulle gamla biografen Saga bli teaterlokal?
Det ville Kammarteatern och bad kommunen om hjälp att klara hyran för lokalen. 
–Vi hoppas  ett positivt svar, sa Bengt Jacobsson på Kammarteatern.

Det här är en perfekt lokal för teater och liknande verksamhet, sa Bengt Jacobsson(t.h.) från Kammarteatern till kulturchefen Bengt Lindström