Fornminnesföreningen i Trollhättan 50-års jubilerade 1982.
Detta manifesterades i motivet för årets plantering på Karl-Johans torg, i folkmun kallad ”Tårtan”.