I och med att Stavre vårdcentral öppnade fick cirka 10.000 invånare i området norr om järnvägen mot Halvorstorp i Trollhättan en egen vårdinrättning.

-Vi tycker det ä en bra idé med det gamla systemet att mottagningen är öppen för både barn och vuxna. Det sa Maud Broman, Kerstin Kloo, Karin Brunius och Inga-Britt Palegård.

-Det skall bli spännande att vara med och bygga upp en ny vårdcentral, tyckte chefen Stefan Lundmark