Personligen tror jag inte att svenska Röda Korset kommer att bryta med de internationella organisationen i Genève. Det sa Anders Wijkman när han talade inför Röda Korsdistriktet i Vänersborg.

Svenska Röda Korsets generalsekreterare höll en telekonferens där de 25 lokala distrikten var uppkopplade.istrikten var uppkopplade.

Anders Wijkman och Älvsborgs distriktssekreterare B-O Gustavsson samtalade om insatserna i Polen. Hjälp för 40 miljoner skickades under tre månader.