Ett år före invigningen gick TT/LEP:s reportageteam över Stallbackabron tillsammans med platschefen Ulf Lundqvist. 
Åtta och en halv meter, sedan knäböjning, åtta och en halv meter, sedan knäböjning och så vidare….. Så gick det till om man ville ta sig över Stallbackabron under byggnationen i juni 1980.
Under själva bron fanns en gångbro avsedd för inspektion. På denna kunde man ta sig till andra sidan. En promenad på 1400 meter och 32 meter över Göta Älv där utsikten var milsvid. 


Platschefen på Stallbackabron Ulf Lundqvist underinspektionen av målningsarbetet. Enligt vägverket skulle det dröja 20-25 år innan bron behövdes målas igen

Varje stödben tål en belastning av 12 ton. På bilden håller Poul Poulsen på att baxa en av balkarna på plats.