På grund av de subventioneringar som så gott  samtliga skeppbyggnadsnationer bedrev sjösattes det sista fartygsbygget på Lödöse Varv. Men att det blev de oåterkalleligt sista var inte helt säkert, för det hade hänt tidigare att produktionen stoppats.

Naturligtvis talade platschefen Erik Vedin, f.d. plåtslagaren Tore Mattsson och produktionschefen Lubos Bares om båtbyggnad genom tiderna. I bakgrunden syns förstäven till det sista nybygget på Lödöse Varv 

På bilden sitter Tore Mattsson vid ankaret på Lödöse Varv och minns hans första båt ”Klara af Göteborg” som byggdes 1910.