Centralköket i Trollhättan och serveringslokalerna ute på skolorna måste byggas om för 6,7 miljoner kronor.
Det ansåg skolstyrelsen som hade ställt sig bakom ett utredningsförslag till omfattande förändringar. Skolmaten uppfyllde inte alla de krav som den nya livsmedelslagen ställde.

9.000 portioner om dagen lagade centralköket