Drottning Silvia besökte kungens jaktlag vid lunchen efter förmiddagens drev. Jaktlaget tog rast i den lilla stugan vid Fagerhult
När drottning Silvia klev ut på Fagerhultsstugans förstutrapp fick kungen stå åt sidan när all uppmärksamhet riktades mot Silvia. Prinsessan Birgitta kunde konstatera att Hansi bar på en grankvist i hatten som tecken på lyckad jakt