Gösta Nilsson, Folkets Park chef i Lilla Edet, mindes det gyllene 50-talet då det var fullt av folk på dansbanan i Lilla Edet. Då dansades det ibland tre kvällar i veckan.
Men till slut var det slutdansat i Lilla Edets Folkets park.
-Omkostnaderna blev så höga för gager till artister och nödvändiga reparationer att det inte gick att hålla verksamheten igång längre, sa en besviken Gösta Nilsson