Hur många jobb kommer att försvinna från textilfabriken AB Sjuntorp med 250 anställda?
De anställda fick leva i ovisshet och lovades ett besked först under sommaren 1978.

-Vi befarar en kraftig nedbantning, sa beklädnas lokale ordf. Robert Andersen