Många farliga transporter, med bl.a. miljöfarligt gods, sker dagligen genom Trollhättans centrala delar. Transporterna sker ofta landvägen men också sjövägen eller med järnväg.
– Vi är väl förberedda om en olycka skulle inträffa, menade brandchefen Yngve Engkvist, här tillsammans med Thomas Nilsson och Rolf Blomqvist i skyddsdräkter