Ytterligare en fastighet revs i centrala Trollhättan. Det röda huset på Spannmålsgatan 16 i kvarteret Juno jämnades med marken.
Ett nytt hus skall byggas upp på tomten, förmodligen med affärslokaler i bottenplanet. Det rivna huset byggdes 1905