Vid 22-tiden 25-26 m/sek. och drygt 33 m/sek i byarna

Västerhavet stormar med Hållö i bakgrunden

Kustbevkningern på uppdrag

Bohus Malmöns sydspets

Vy mot Kungshamn

Strandpromenaden vid Bohus Malmön