Strax för sju på morgonen, 8 juli, kolliderade ett persontåg och ett godståg front mot front på spåret mellan Uddevalla och Öxnered. Olyckan inträffade nära Ängebacken.
Två män dödades, två skadades och en, den ende passageraren, klarade sig helt oskadd.
Persontåget startade i normal tid från Uddevalla. Det skulle egentligen mött godståget vid Öxnereds station, men av någon ej helt utredd anledning inväntade inte godståget Öxnered, utan fortsatte direkt mot Uddevalla.
Kollisionen var mycket våldsam. Den främre delen av motorvagnen kastades upp i luften och damp ner på godstågets lok. Fem av godstågets vagnar spårade ur och blev liggande vid sidan av banvallen.
Räddningsarbetet och röjningsarbetet försvårades av två orsaker, dels revs en ledningsstolpe ned så att de båda tågen blev strömförande, dels var det risk för att vagnen över loket skulle välta och rasa ned, när man försökte lyfta upp den.