Pingstkyrkans pastor Gideon Johansson gick i pension. Trollhättans syn på den kristna verksamheten är genomgående positiv, menade Johansson.
Gideon Johanssons hustru Mina har starkt engagerad stått vid sin makes sida under de 13 verksamma åren i Trollhättan