Omkring 60 kilo cypressmossa skulle samlas in och sedan utgöra underlag för att mäta tungmetallföroreningar i Trollhättan med omnejd.
 

I mitten undersökningsledaren Anders Bohlin flankerad av Annika Olsson och Thomas Stahlfors från hälsovårdsnämnden i Trollhättan.