En brand uppstod i en tung lastbil med tippanordning på Ferrolegeringar i Trollhättan. Föraren fick i hast kasta sig ut från förarhytten, sedan han försökt att köra fordonet från eldhärden. Föraren klarade sig utan skador men lastbilen betraktades som havererad.
Enligt den preliminära utredningen hade lastbilen backat på en tidigare tippad smälta och de stora dubbeldäcken börjat brinna och elden spred sig snabbt.

Lastbilen övertändes snabbt och brandkåren bekämpade elden. Rökutvecklingen var mycket kraftig.