Det kärvade till sig ordentligt i trafiken i Trollhättan. Det rådde redan en hel del svårigheter till följd av varuhusbygget i kvarteret Oden, Tor och Frej. Därtill kom klaffbrons delvisa avstängning.
Anledningen till att södra bro-klaffen togs ur bruk var en reparation efter fartygskollision veckan tidigare.
Nu väntades reparationsarbete 3-4 veckor.

Polisman Claes Johansson dirigerade trafiken vid klaffbron i Trollhättan