Utställningens sista januari-berättare, stadsingenjör Arne Arodell, kunde inte klaga på trollhättebornas intresse. Stol på stol flyttades in och till slut var museet fullsatt av åhörare.
Arne Arodell utgick i sitt anförande från reliefkartan som han reviderade tillkomståret på i någon mån. I varje fall hade kartan kompletterats efter 1914, då den var med på Baltiska utslätningen i Malmö. Detaljstudier av kartan gav vid handen att den kompletterades för at möjligen vara med på Göteborgs-utställningen 1923, där Vattenfall ville redovisa vad som hänt i Trollhättan.

Arne Arodell berättade med utgång från reliefkartan inför ett fullsatt museum