På Malöga hälsade Lambart von Essen jaktdeltagarna välkomna och informerade bl.a. Urho Kekkonen, Johan Treslow, kungen, Olavi Mattila, Niclas  Silfverschiöld,  Marcus Wallenberg och Folke Rydbo om  årets jakt

Landshövding Gunnar von Sydow tillsammans med kungen välkomnar Finlands president Urho Kekkonen till årets kungajakt.

Urho Kekkonen hälsar på Marcus Wallenberg.