Det var säkerligen många som fick en ordentlig tankeställare inför den stundande semestern när ”den stora smällen” förevisades på Kanaltorget i Trollhättan. ”Den stora smällen” var en realistisk och dramatisk demonstration av en olycksplats och vad som bör göras av de personer som anländer till en sådan. För detta ändamål hade en rad trafiksäkerhetsorganisationer ställt upp tillsammans med  polis och brandkår.
Till demonstratioenen  hörde också en intressant  förevisning av den utrustning som polis, brandkår och ambulans har tillgänglig för att ta hand om olycksfall.

Här tas de skadade omhand efter den stora smällen på Kanaltorget. Det blev en  mycket realistisk och dramatisk demonstration av en olycksplats och de åtgärder som bör sättas in in redan på platsen.  

 

T.v. Poliskommisarie Alexander Brännström