Att man har 6000 vin- och spritetiketter betyder inte at man druckit ur alla dessa flaskor. Det kan försäljaren på Systembolaget i Trollhättan intyga. Genom kontakter kan man skaffa sig etiketter till denna ovanliga hobby.

 Här visar Stig-Arne Palm upp litet från sina samlingar. I handen håller han en gammal plånbok med ett foto med en interiör från en gammal systembolagsbutik. På bordet ligger vinetiketter från hela världen