Kistan med kungens stoft fördes från Helsingborg till Stockholm.

Gator och vägar kantades av människor som ville hylla kungen en sista gång.

 

Följet gjorde stopp på A6 i Jönköping. Prins Bertil följde kortegen