Skolklasserna går mot Fuxerna kyrkan för avslutning på vårterminen