Inte mindre än fem träbyggnader tillhörande den anrika Thorskogs Varf  lades i aska. Det var Lilla Edets brandkår som ombesörjde detta  och det var således inte fråga om en inträffad eldsvåda utan en saneringsbrand. Tolv brandmän från styrkorna i Lilla Edet och Hjärtum deltog och fick på så sätt uppleva en realistisk övning.
Man fick inrikta sig på att bränna ner endast ett hus i taget eftersom man inte kunde ta risken att elden skulle sprida sig och antända den stora kontorsbyggnaden.
Värmeutstrålningen från brandhärdarna var enormt kraftig. Det tog sex timmar för brandmännen att utföra uppdraget.