Trollhättan
Nohab-området fick ett eget bibliotek med hjälp av 550 000 kronor från statens kulturråd. Ett av de gamla porthusen förseddes med bokhyllor som skulle fyllas med c:a 700 böcker.
Ingvar Frisk, ordf. i kulturnämnden höll i invigningstalet och Bengt Lindström från kulturkontoret berättade om det gamla Nohab.

– Böckerna är kulturens stöttespelare och förhoppningsvis kan man spinna vidare utställningar och kulturprogram kring dem, menade Anita Frisk och Uno Johansson tillsammans med bibliotekarie Jan-Erik Sund.


Uppemot 700 böcker kunde Jan-Erik Sund låna ut i Nohabs bokstuga.