Trollhättan
I ett helt år hade hundratals personer förberett frikyrkorna och Trollhättans församlings kampanj ”Nytt Liv”.
Nu skulle trollhätteborna få ett nytt liv. Det hoppades i alla fall företrädarna för den ekumeniska tältkampanjen som inleddes på Håjum i Trollhättan. Där restes ett ”tusenmannatält” och ett mindre förbönstält.
– Egentligen skulle jag vilja kalla det mötena uppmuntringsgudstjänster.
Det sa Arne Höglund, riksevangelist från Lappland, som skulle leda mötena.

Ett nytt liv erbjöds trollhätteborna. Det var Kjell Andersson, Lennart Boström, Arne Frick, Arne Höglund, Lars-Åke Pettersson och Ruben Hammar som gick ut med erbjudandet.